Voedselveiligheid

Grondstof


Wanneer er met verse producten gewerkt wordt, zijn hygiëne en voedselveiligheid uiterst belangrijk. Dit begint voor ons al bij de teelt en loopt door tot en met het transport. Naast onze eigen BRC certificering, zijn ook al onze toeleveranciers minimaal Global-GAP gecertificeerd. Onze kwaliteitsdienst voert regelmatig aanvullende audits uit bij de telers, waarbij specifiek wordt gecontroleerd op bedrijfshygiëne en beheersing van residunormen.

Wilt u meer weten over deze audits of kwaliteitseisen, neem dan contact met ons op.

Interne proces


Ook intern staat voedselveiligheid voorop. We voeren steekproefsgewijs analyses uit, die we op visuele kwaliteit monitoren en documenteren. Dit doen we door van elk geproduceerde batch een monster te nemen en deze te beoordelen gedurende de gehele houdbaarheidsperiode. Na deze analyses worden de resultaten gedocumenteerd en voor iedereen inzichtelijk gemaakt. Deze transparantie zorgt er voor dat u kunt rekenen op een betrouwbare houdbaarheid van al onze producten.

Transport


Met regelmaat wordt ook de temperatuur van de producten gemeten tijdens het transport. Deze rapporten worden samen met de transporteur kritisch geanalyseerd en waar nodig verbeterd.

Dat voedselveiligheid bij ons voorop staat, blijkt ook uit onze BRC (British Retail Consortium) certificering. Met dit certificaat tonen wij aan dat u op onze kwaliteit kunt vertrouwen. De BRC norm is speciaal ontwikkeld voor voedselverwerkende bedrijven en bewijst dat aan alle hygiëne- en voedselveiligheidseisen wordt voldaan. Jaarlijkse externe audits zorgen voor de waarborging van de certificering.

Wilt u met eigen ogen zien hoe deze processen werken? Kom dan langs en ervaar de kwaliteitscontroles zelf.

Meer informatie?
Bel 0174 637 900 of mail info@snijpunt.com