Kernwaarden

Onze kernwaarden beschrijven in het kort waar onze interne werkwijze op gebaseerd is. Net als onze beloften kan elke werknemer er op rekenen dat vanuit deze kernwaarden gehandeld wordt.

Betrouwbaarheid

Wij vinden het belangrijk dat we elkaar binnen het hele team kunnen vertrouwen en geloven er in dat mensen verder komen met vertrouwen dan met strenge controle. Door uit te gaan van ieders kracht en goede bedoelingen creëren we een team dat elke dag het beste uit zichzelf haalt. We vertrouwen op elkaars kennis en kunde waardoor elke teamlid een bepaalde mate van verantwoordelijkheid draagt voor het gehele proces. Deze betrokkenheid zorgt voor betere prestaties.

Door elkaar ook op de hoogte te houden over productiecijfers, verbetermogelijkheden maar ook klachten, weet elke medewerker wat er speelt en wat er van hem of haar verwacht wordt.

Samenwerking

Samen kom je verder! Door intensieve samenwerking tussen de verschillende afdelingen kunnen we de meest efficiënte manier van werken bereiken. Deze samenwerking geldt voor de verschillende productieafdelingen, maar ook voor de communicatie tussen organisatie en productie.
Samenwerken betekent voor ons ook dat je samen verantwoordelijkheid neemt. Voor dingen die niet goed gaan, maar ook voor dingen die efficiënter kunnen. Elke schakel in onze ketting is even belangrijk, ongeacht waar in het proces een bijdrage wordt geleverd. Daarbij hebben we oog voor elkaar en het grote geheel.

Respect

Ons team bestaat uit een grote variatie aan mensen, culturen, gewoonten en religies. Ondanks dat kunnen we zeggen dat in ons team een zogenoemde ‘Snijpunt cultuur’ heerst. We zijn respectvol naar elkaar door iedereen in zijn waarde te laten. De focus ligt op de overeenkomsten in plaats van de verschillen. Daarbij is de menselijke factor de meest belangrijke.

Continu verbeteren

We zijn altijd op zoek naar verbeterpunten en nieuwe mogelijkheden. Deze manier van kijken naar het proces en de werkzaamheden is iets dat steeds meer in het DNA van onze medewerkers gaat zitten. Bewust zijn van wat je doet en hier zelf over nadenken. Deze manier van kijken naar het proces wordt dagelijks door het hele bedrijf gestimuleerd. Daadkracht is hierbij van belang. We bedenken niet alleen dat iets misschien anders of beter kan, maar ondernemen ook daadwerkelijk stappen om het idee uit te voeren en de verbetering te realiseren.

Positiviteit

Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Dat is nou eenmaal zo. Wij kiezen er voor om met een positieve houding naar het proces en elkaar te kijken. Door opbouwende kritiek en feedback te geven, mee te denken in verbeteringen in plaats van de nadruk te leggen op het probleem en klachten om te denken naar oplossingen stimuleren we een positief werkklimaat. Dit zorgt er vervolgens voor dat onze werknemers met plezier komen en hun werkzaamheden uitvoeren.

Meer informatie?
Bel 0174 637 900 of mail info@snijpunt.com